• Regulamin

Strony transakcji
1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym YouKids.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego YouKids.pl jest właściciel sklepu YouKids.pl
 
Ceny towarów i sposób zamawiania
1. Wszystkie ceny towarów w naszym sklepie są cenami  brutto i zawierają podatek VAT. 
2. Zamówienia mogą Państwo składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu  YouKids.pl  , telefonicznie lub e-mailem
3. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail z treścią zamówienia.Proszę sprawdzić poprawność zamówienia i w razie ewentualnych błędów proszę o sprostowanie e-mailem. 
4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub braku możliwości dostarczenia w dogodnym dla Państwa terminie, konsultant zaproponuje Państwu dostarczenie innego towaru o podobnych cechach. Mają Państwo w takim wypadku prawo odmówić kupna zastępczego towaru.
 
Zmiany oraz anulowanie zamówienia
Zmiana oraz anulowanie zamówienia przez Kupującego, może nastąpić  telefonicznie , mailem lub poprzez stronę sklepu YOUKIDS.PL. 
 
Potwierdzenie zakupu
Zawarcie transakcji potwierdzone jest dowodem zakupu w formie paragonu lub faktury VAT. Podczas otwierania przesyłki należy  upewnić się, że takie potwierdzenie zostało dołączone.
 
Odbiór osobisty
Możliwy jest także odbiór osobisty - po wcześniejszym potwierdeniu dostępności danego artykułu .
Przy odbiorze osobistym w sklepie obowiązuje płatność tylko gotówką.
 
Warunki dostawy
1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  
2. Czas realizacji zamówienia wynosi najczęściej od 1 do 3 dni. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi z reguły od 1 do 2 dni roboczych.
 
 
Przesyłka kurierska po uprzedniej wpłacie na koto - 16 PLN paczka do 30 kg 60x60x60cm.
Przesyłka kurierska za pobraniem  - 26 PLN paczka do 30 kg 60x60x60cm.
Koszt zapakowania wliczony jest w cenę towarów.
Wysyłka za pobraniem realizowana wyłącznie w stosunku do klientów mieszkających w Polsce.
 
„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.
Przedpłata na konto  winna być dokonana w przeciągu 4 dni od potwierdzenia dostępności towaru przez pracownika naszego sklepu. Nie należy dokonywać wpłaty przed potwierdzeniem dostępności towaru. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko nr zamówienia oraz zakupiony przedmiot. Towar zostanie dostarczony do Państwa po stwierdzeniu wpływu środków za zamówiony towar i ewentualne koszty przesyłki. Dane do wpłaty:
 

aBBa FHU MARIUSZ KNOL
UL. Traktorowa 148/158 91-204 Łódź

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W.P.PR.M.Ł. DELEGATURA ŁÓDŹ BAŁUTY NR 36711
nip-7261196276 regon-471198320
 
Zwrot towaru 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
3. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany w taki sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
5. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres: aBBa F.H.U. MARIUSZ KNOL UL. TRAKTOROWA 148/158 91-204 ŁÓDŹ .
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.
7. W przypadku zwrotu towaru, kwota należności za zamówienie zrealizowane/opłacone porzez systemy płatności online: Payu , eService, eCard, DotPay lub PayByNet, zostanie potrącona o wielkość prowizji pobranej przez te instytucje (Payu, eService, eCard, DotPay bądź PayByNet) w wysokości 2% za obsługę transakcji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia przelewem bankowym lub gotówką w tym za pobraniem w Sklepie niniejszy punkt nie ma zastosowania‏.
 
Opis procedury reklamacyjnej:
 
Zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [youkids@youkids.pl], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [youkids@youkids.pl]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [aBBa F.H.U. MARIUSZ KNOL UL. TRAKTOROWA 148/158 91-204 ŁÓDŹ].

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych. Państwa dane nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych, ani przekazywane osobom trzecim.
 
Postanowienia końcowe 
1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. Wszelkie informacje na temat oferty internetowego sklepu  YouKids.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep  YouKids.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 
4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy. Produkt finalny może nieznacznie odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.